پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

پرینت سه بعدی

امروزه پرینت سه بعدی بسیار گسترش یافته است و کاربرد ان بسیار زیاد است که از جمله مهم ترین کاربرد های آن می توان به کاربرد پرینت سه بعدی در پزشکی و همچنین کاربرد پرینت سه بعدی در مسائل نظامی و ارتش اشاره کرد که برای هرکدام از کاربرد هایی که بیان شد باید نوع خاصی پرینتر سه بعدی استفاده شود تا بتوانید آن وسیله را طراحی کنید به عنوان مثال برای طراحی وسایل بزرگتر باید از نوع خاصی پرینتر سه بعدی استفاده کنید تا بتوانید کل قطعه را یکباره درست کنید.
اما به دلیل کاربرد زیاد پرینت سه بعدی در صنایع امروزه اکثر شرکت های معتبر تولید نرم افزار در پی طراحی نرم افزاری هستند که به وسیله آن بتوان طرح پرینت سه بعدی خود را طراحی کرد و به وسیله آن به پرینتر سه بعدی داد تا عمل پرینت سه بعدی انجام شود.